Той хто любить паростки кленові, Хто діброви молоді ростить,

Сам достоїн людської любові, Бо живе й працює - для століть!
(М. Рильський)

Науковий

 
Наукові дослідження в НДЛ Біотехнології рослин спрямовані на:
− добір високопродуктивних рослин-донорів з цінними ознаками;
− створення ефективних технологій мікроклонального розмноження рослин;
− оздоровлення рослин за використання культури апікальних меристем, хіміо- та термотерапії;
− дослідження впливу регуляторів росту на процес дедиференціації та диференціації тканин рослин in vitro;
− розроблення збалансованих живильних середовищ; створення колекції рослин in vitro;
− визначення оптимальних способів адаптації рослин-регенерантів до умов in vivo;
− підвищення продуктивності рослин за використання сучасних біотехнологій.

     Рослини in vitro для лісовідновлення. Наразі розроблення ефективної технології масового тиражування оздоровленого садивного матеріалу цінних лісотвірних рослин є одним із актуальних завдань. Ураховуючи надзвичайно важливе значення рослин дуба звичайного (Quercus robur L.) для багатьох галузей господарства постає питання щодо розробки технології швидкого розмноження цінних екземплярів. Одним із підходів для вирішення задачі є використання метода культури ізольованих тканин рослин in vitro.
Рис. 1. Послідовність етапів мікроклонального розмноження рослин Quercus robur in vitro: 1) асептичні експлантати; 2) життєздатні мікропагони; 3) вторинні метаболіти у середовищі; 4) регенеранти, які загинули; 5) рослинний матеріал у чашках Петрі за пониженої температури (+ 4 ± 1°С); 6-7) рослини-регенеранти в культуральному приміщенні; 8) адаптовані до умов закритого ґрунту регенеранти.


     Збереження in vitro рідкісних та зникаючих рослин. Збереження і відтворення зникаючих цінних генотипів рослин − одне із актуальних завдань сьогодення. До таких відносять рослини монотипного роду Метасеквойя (Metasequoia Hu & W. C. Cheng), який представлений єдиним реліктовим видом − Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng. Вид занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи у статусі зникаючого.
Рис. 2. Етапи мікроклонального розмноження рослин M. glyptostroboides in vitro: 1) рослина-донор; 2) ініціальні експлантати після стерилізації; 3) інфіковані експлантати рослин на 7-добу;4) життєздатні експлантати на 30-добу; 5-6) активно проліферуючі мікропагони in vitro; 7) коренева система мікропагонів.


     Рослини in vitro для біоенергетичних потреб. В умовах різкого скорочення запасів традиційних видів палива актуальним є пошук нових ефективних і відновлювальних вуглецево-нейтральних джерел енергії. Одним із найперспективніших джерел поновлювальної енергії є біомаса деревних рослин. В умовах України до них належать рослини роду Salix L., які відзначаються інтенсивним ростом.
Рис. 3. Одержання оздоровленого садивного матеріалу Salix L. in vitro для подальшого використання у біоенергетичній сфері: 1) листкові пластинки; 2) морфогенна калюсна тканина; 3-4) рослини-регенеранти у культуральному приміщенні; 5) адаптовані до умов закритого ґрунту регенеранти; 6) регенеранти в умовах відкритого ґрунту; 7) біоенергетична плантація; 8) паливні гранули.


     Ягідні рослини in vitro. Рослини роду Суниця (Fragaria L.) − провідні ягідні культури в світі. Широке поширення їх пояснюється низкою цінних особливостей: швидкоплідність, ранньостиглість, значний біохімічний склад, поживні та лікувально-профілактичні властивості. Довготривале вирощування рослин зумовлює накопичення та поширення низки захворювань вірусного, бактеріального й грибного походження, які в подальшому пригнічують ріст та знижують врожайність.
Рис. 4. Послідовність етапів мікроклонального розмноження рослин Fragaria L.: 1) експлантати; 2-3) рослини-регенеранти; 4) коренева система мікропагонів; 5) масово розмножені рослини in vitro; 6-7) рослини-регенеранти в адаптаційному приміщенні; 8) рослини після in vitro в умовах відкритого ґрунту.

     Декоративні рослини in vitro для озеленення жилих приміщень. Нині у провідних країнах світу масове розмноження декоративних рослин за використання біотехнологічних методів займає значне місце у промисловому квітникарстві. Крім того тканини рослин in vitro успішно використовуються як донорний матеріал для поліпшення існуючих сортів та створення нових із заданими параметрами якості методами клітинної та генетичної інженерії.
Рис. 5. Послідовність етапів мікроклонального розмноження рослин Saintpaulia H. Wendl.: 1) фрагмент листкової пластинки; 2) мікропагони; 3) рослини-регенеранти; 4) коренева система; 5) масово розмножені рослини in vitro; 6-7) рослини-регенеранти в адаптаційному приміщенні; 8) контейнерна культура.

 

Наша адреса:

08150 Київська обл., Києво-Святошинський район,

м. Боярка, вул. Лісодослідна,12

тел/факс: (04598) 35-149
тел/факс: (04598) 35-461

Ми в соціальних мережах


Всі права захищені © 2013-2021
При копіюванні матеріалу посилання на наш ресурс обов`язковий!
Powered by: OUR-CMS