Той хто любить паростки кленові, Хто діброви молоді ростить,

Сам достоїн людської любові, Бо живе й працює - для століть!
(М. Рильський)

Про НДЛ біотехнології рослин

 

Науково-дослідна лабораторія біотехнології рослин була створена з метою масового одержання оздоровлених генетично-однорідних рослин-регенерантів деревних та недеревних рослин в асептичних умовах на штучних живильних середовищах із використанням методів культури ізольованих клітин, тканин та органів in vitro.

Метод культури ізольованих тканин рослин in vitro, безперечно, має низку переваг порівняно з традиційними способами розмноження рослин, а саме: в десятки і сотні разів збільшити коефіцієнт розмноження; одержати генетично однорідний оздоровлений садивний матеріал; клонувати рослини, які з досить малою ефективністю розмножуються вегетативним способом; отримати безвірусні регенеранти та програмувати їх «дизайн». Крім того, в лабораторії такі дослідження можна виконувати упродовж року і значно зекономити садивні площі. Важливо, що процес культивування можливо автоматизувати і запроваджувати в промислових обсягах.

Рослини in vitro характеризуються низкою такими показниками:

       генетично-однорідні (клоновані);

       оздоровлені від грибних і бактеріальних захворювань;

       безвірусні;

       «омолодженні» in vitro

На основі власних біотехнологій у лабораторії створено банк рослин in vitro, який нараховує 11 видів, 10 сортів та 5 культиварів та представлений

− лісоутворюючими рослинами;

    деревними рослин для озеленення населених пунктів;

    швидкорослими рослинами для біоенергетики;

− рослинами, що занесені до Червоної книги України у статусі рідкісні та зникаючі;

    квітковими рослинами;

    ягідними рослинами.Практичне використання оздоровлених й адаптованих до умов відкритого ґрунту рослин-регенерантів: плантаційне вирощування, одержання біомаси (паливні гранули, брикети), маточна плантація, лісовідновлення та лісорозведення, озеленення населених пунктів, комерційна реалізація рослин в контейнерах.

Напрями використання асептичної культури тканин рослин in vitro: клітина селекція, одержання біологічно-активних речовин, генетична і клітинна інженерія, соматична гібридизація, культура протопластів та зародків, індукований мутагенез, штучне насіння, створення нових сортів тощо.

Напрями діяльності лабораторії:

1) науково-дослідна:

− створення ефективної біотехнології мікроклонального розмноження під визначений генотип рослини в умовах in vitro;

− оздоровлення рослин за використання культури апікальних меристем, хіміо- та термотерапії;

− дослідження впливу регуляторів росту на процес дедиференціації та диференціації тканин рослин in vitro;

    встановлення регенераційної здатності тканин рослин in vitro;

− масове мікроклональне розмноження рослин із застосуванням різних типів індукованого морфогенезу in vitro;

              розроблення збалансованих живильних середовищ під визначений генотип рослини;

    створення колекції рослин in vitro;

− розроблення оптимальних способів адаптації рослин-регенерантів до умов in vivo;

− підвищення продуктивності рослин за використання сучасних біотехнологій

2) навчально методична:

              проведення лекцій та практичних занять;

              поглиблення рівня підготовки спеціалістів, аспірантів та студентів в даній сфері;

− практичне ознайомлення студентів та аспірантів з методиками постановки та проведення наукових досліджень, безпосереднє залучення їх до наукового процесу;

              проведення майстер-класів;

              написання студентами й аспірантами випускних кваліфікаційних робіт;

              впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес та у виробництво;

– оволодіння сучасними методиками та удосконалення загальноприйнятих методик постановки і проведення наукових досліджень;

− участь у підготовці наукових доповідей, розробці рекомендацій, публікація матеріалів конференцій і наукових статей із зазначених напрямів досліджень;

− співпраця з науковими підрозділами Університету, науковими установами України з метою підвищення ефективності та результативності наукового процесу, обміну досвідом, спільного використання лабораторного (наукоємного) обладнання, унікальних приладів тощо

3) комерційна:

– надання інформаційно-консультаційних послуг на комерційній основі;

  виробництво та реалізація товарів (послуг) учбового, наукового та народного споживання;

  вирощування та реалізація високоякісного садивного матеріалу деревних та недеревних рослин

4) інформаційно-просвітницька.

 

За розроблені біотехнології колектив учених у складі Кругляк Ю.М. (канд. біол. наук, наук. співроб. Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України), Білоус С.Ю. (канд. біол. наук, доцент НУБіП України), Чорнобров О.Ю. одержали премію Президента України для молодих вчених 2015 року за роботу “Біотехнологія розмноження та вирощування рослин родини Вербові для енергетичних плантацій” (указ Президента України № 705/2015).

На базі лабораторії постійно проводяться ознайомчі екскурсії, семінари та наради із завідувачами кафедр НУБіП України, керівниками лісогосподарських підприємств, науково-дослідних станцій та лабораторій, закордонними гостями, державними діячами тощо.
 

Співробітники лабораторії приймають активну участь у викладацькій діяльності, зокрема Оксана Чорнобров працює за сумісництвом на кафедрі відтворення лісів та лісових меліорацій НУБіП України та читає курс лекцій з дисциплін «Методи біотехнології в декоративному розсадництві» та «Сортове лісове насінництво». Також лабораторія є базою для проведення лекцій та практичних занять для керівних працівників і спеціалістів державних лісогосподарських підприємств України, що проходять підвищення кваліфікації в Українському центрі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства «Укрцентркадриліс» (курс лекцій «Біотехнологія в лісовому господарстві»)

Нині в лабораторії виконують дослідження по держбюджетній темі № 110/540-пр «Біотехнологічні рішення збереження генофонду історично цінних багатовікових дерев» (2017−2019 рр.).

Співробітники лабораторії приймають активну участь у виставках, симпозіумах, нарадах, міжнародних наукових конференціях як в Україні так і за її межами. Крім того активно співпрацюють з профільними науково-дослідними закладами України й ближнього зарубіжжя та проходять стажування з метою підвищення кваліфікації.

В рамках профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами університету упродовж квітня-травня 2018 р. у лабораторії проводяться практичні заняття для учнів 7−9 класів Боярського навчально-виховного комплексу «Колегіум – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3».Лабораторія радо співпрацює із закладами освіти по організації екскурсій, зокрема Боярським НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня». 

Минулого року на базі ВП НУБІП України «Боярська ЛДС» проходив «Північноєвропейський регіональний з’їзд студентів-лісівників: багатофункціональне використання лісу», або ж Northern European Regional Meeting (NERM 2017), учасниками якого стали студенти з 12 країн світу. Зазначений науковий захід – одне з найбільших і важливих щорічних зібрань студентів-лісівників з усієї Європи.

Між ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» та Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України укладено договір про наукове співробітництво про співробітництво з метою розвитку співпраці, спрямованої на виконання спільних наукових програм.

Співробітники лабораторії є авторами понад 80 наукових праць, із них 12 патентів України на корисну модель.


 

Наша адреса:

08150 Київська обл., Києво-Святошинський район,

м. Боярка, вул. Лісодослідна,12

тел/факс: (04598) 35-149
тел/факс: (04598) 35-461

Ми в соціальних мережах

FSC® (FSC-C105803)
Всі права захищені © 2013-2019
При копіюванні матеріалу посилання на наш ресурс обов`язковий!
Powered by: OUR-CMS