Той хто любить паростки кленові, Хто діброви молоді ростить,

Сам достоїн людської любові, Бо живе й працює - для століть!
(М. Рильський)

Сертифікація

FSC® 

Що таке лісова сертифікація?
З метою просування екологічно відповідального, соціально вигідного та еконо­мічно життєздатного управління лісами в світі у 1993 році було створено міжна­родну неурядову некомерційну організацію − FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® (FSC®).

Сертифікація за міжнародною схемою FSC − це оцінка відповідності системи ве­дення лісового господарства та ланцюга постачання міжнародним вимогам, роз­робленим FSC.

Сертифікація FSC є добровільною та спрямована на:
- впровадження відповідального управління лісами;
- відокремлення продукції, що походить із лісів з відповідальним управлінням, від іншої;
- полегшення відповідального споживчого вибору на користь такої продукції;
- сприяння формуванню екологічно чутливого ринку.

Для чого потрібний сертифікат FSC?
Сертифікат FSC слугує «перепусткою» на міжнародні екологічно чутливі ринки та демонструє прихильність виробника до відповідального ставлення до природи та дотримання високих міжнародних вимог щодо ведення лісового гос­подарства, а також дає змогу:
- посилювати конкурентоспроможність продукції та підприємств;
- підвищити рівень задоволеності споживачів;
- забезпечити доступ до екологічно чутливих ринків;
- підвищити довіру й авторитет серед партнерів, замовників, кредиторів та інвесторів;
- збільшити капіталізацію;
- поліпшити імідж і репутацію підприємства, в тому числі для співробітників утри­мувача сертифіката FSC;
- покращувати якість управління і прозорість діяльності на підприємстві.
Таким чином, сертифікат FSC є запорукою успішного розвитку бізнесу і дає мож­ливість розвиватися, зміцнювати авторитет, нарощувати потенціал і збільшувати прибуток.

ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ (аудит, контроль, сертифікація)
Органи сертифікації − це незалежні від FSC організації, які отримали акредитацію на право проведення сертифікації та видачу сертифікатів FSC. Акредитацією органів сертифікації в FSC займається партнерська організація ASI - Assurance Services International.
Функції органів сертифікації:
- проведення оцінки системи ведення лісового господарства та ланцюга постачання на відповідність вимогам FSC;
- видача сертифікатів і ліцензій на використання торгових знаків FSC;
- проведення щорічних перевірок власників сертифікатів FSC;
- скасування і призупинення дії виданих сертифікатів;
- інформування заявників з питань сертифікації в межах своєї компетенції.

Зацікавлені сторони
Залучення зацікавлених сторін є невід’ємною складовою системи FSC, адже сприяє підвищенню прозорості та якості процесу лісової сертифікації, поліпшенню нормативної бази FSC. Інформація у цьому розділі сайту допоможе тим, хто зацікавлений в активній участі у процесі лісової сертифікації.
Згідно з визначенням FSC зацікавленими сторонами є будь-які особи, групи осіб або організації, які виявляють інтерес або відомо, що вони мають інтерес до діяльності одиниці господарювання. Наприклад, зацікавленими сторонами можуть бути місцеві громади, громадські організації природоохоронного та соціального спрямування, працівники підприємства, споживачі лісопродукції, органи місцевого самоврядування та інші.
Детальніше про процедури залучення зацікавлених сторін до процесу лісової сертифікації дивіться за посиланням
https://www.slideshare.net/fsc_ukraine/ss-84527226.

Інформаційні ресурси та сервіси, що стосуються FSC
Сайт FSC International - https://fsc.org/
Міжнародна база даних сертифікатів FSC - https://info.fsc.org/
Сайт Assurance Services International - http://www.asi-assurance.org/s/
FSC Consultation Platform - https://consultation-platform.fsc.org/
FSC A.C. Member List - http://memberportal.fsc.org/
Document Centre - https://fsc.org/en/document-center
FSC Campaigns | Marketing & Communications Toolkit - https://marketingtoolkit.fsc.org/

Інформаційні ресурси, що стосуються FSC в Україні
Сайт FSC Ukraine - cmarketingtoolkit.fsc.org/
Сайт "Сталий розвиток лісового господарства в Україні" - https://sfmu.org.ua/
Сторінка FSC Ukraine на Slideshare - https://www.slideshare.net/fsc_ukraine
Сторінка FSC Ukraine на Facebook - https://www.facebook.com/FSC.Ukraine/

Детально з нормативною базою щодо ведення лісового господарства (кодекси, закони України, постанови, розпорядження, тексти конвенцій і т.п.) можна ознайомитись на офіційному сайті Боярської ЛДС за посиланням:
http://www.blds.com.ua/normativna_baza.html

Сертифікація у ВП НУБіП України «Боярська ЛДС». Метою лісової сертифікації є досягнення і підтримання такого рівня ведення лісового господарства, яке дозволяє забезпечувати економічно, екологічно і соціально збалансоване управління лісами та лісокористування на основі відповідних міжнародних вимог.
У серпні 2012 р. був проведений основний аудит діяльності ВП НУБіП України «Боярська ЛДС», ціль якого − перевірка роботи підприємства на відповідність вимог міжнародного стандарту Forest Stewardship Council® (FSC®). За підсумками основної оцінки група аудиторів-експертів підготувала офіційний звіт, на підставі якого орган сертифікації прийняв рішення про видачу сертифікату. На той час ВП НУБІП України «Боярська ЛДС» була єдиним навчальним підприємством на Європейських теренах, яка отримала сертифікат лісоуправління та внутрішнього лан­цюга поставок за схемою FSC.

У 2017 році, забезпечивши високий рівень ведення лісового господарства на основі відповідних міжнародних стандартів на території ВП НУБіП України «Боярська ЛДС», була успішно проведена ресертифікація та продовжено термін сертифікату (за міжнародними вимогами FSC) до 18.12.2022 р.

Зазначимо, що діяльність ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» на відповідність міжнародним вимогам сертифікації за системою FSC щорічно перевіряється контрольними аудитами.
 
Файли для завантаження:
 1. Звіт для громадськості за 2020 рік
 2. ОВНС 2021 рік
 3. План лісоуправління на 2021 рік
 4. Політика щодо правил ведення ЛГ узгоджена з FSC
 5. Флора, фауна, біорізноманіття
 6. Карта розміщення об'єктів ПЗФ, ОЦЗ, репрезентативних ділянок
 7. Ведення господарства в ОЦЗ
 8. Звіт ОВД
 9. Висновок ОВД
   
 
FSC® (FSC-C105803)

 

Наша адреса:

08150 Київська обл., Києво-Святошинський район,

м. Боярка, вул. Лісодослідна,12

тел/факс: (04598) 35-149
тел/факс: (04598) 35-461

Ми в соціальних мережах


Всі права захищені © 2013-2021
При копіюванні матеріалу посилання на наш ресурс обов`язковий!
Powered by: OUR-CMS