ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» - Наукова діяльність за 2017 рік

Той хто любить паростки кленові, Хто діброви молоді ростить,

Сам достоїн людської любові, Бо живе й працює - для століть!
(М. Рильський)

Наукова діяльність за 2017 рік

 ВП НУБіП України “Боярська лісова дослідна станція” здійснює свою наукову діяльність в рамках пріоритетного напряму розвитку науки і техніки „Раціональне природокористування” у відповідності до пріоритетного тематичного напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок «Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття».

Головними напрямами наукової роботи співробітників ВП НУБіП України „Боярська ЛДС” є розробка і вдосконалення екологічно безпечних систем ведення лісового господарства, розробка ефективних технологій лісовідновлення і лісорозведення, розробка теоретичних та технологічних основ вирощування енергетичних плантацій, кількісна оцінка енергетичного потенціалу деревної біомаси, лісове насінництво, селекція, біотехнологія, комплексний захист лісів від шкідників і хвороб, екологічні дослідження підвищення стійкості лісів, моніторинг та сертифікація лісів, розробка новітніх інформаційних технологій для лісового господарства.

Загалом за держбюджетною тематикою у ВП НУБіП України „Боярська лісова дослідна станція” у 2017 р. виконується 2 фундаментальних та 1 прикладна наукова тема, фінансування яких становить 630,2 тис. грн/рік.

Тематичний план бюджетних досліджень на 2017 рік

№ пп

Назва теми, науковий керівник

Термін виконання

Обсяг фінансуваннятис. грн/рік

Фундаментальні дослідження

1.           

Теоретико-методичні основи оцінювання та сталого використання енергетичного потенціалу деревної біомаси у Поліському регіоні України.

Наук. керівник – д. с-г. н. Василишин Р.Д.

2016–2018

215,0

2.           

Розробити наукові основи прогнозу росту основних лісотвірних порід України.

Наук. керівник – к. с-г. н. Бала О.П.

2017–2019

200,0

Прикладні дослідження

3.           

Розробити регіональні технологічні схеми прискореного отримання деревної сировини для енергетичних цілей на різних категоріях лісокультурних площ.

Наук. керівник – д. с-г. н. Бровко Ф.М.

2016–2017

215,0

 

 У складі наукової частини ВП НУБіП України „Боярська ЛДС” існує:

1. Бібліотека та читальний зал, де відповідно до профілю підприємства та інформаційних потреб усіх категорій користувачів сформований багатогалузевий фонд, який нараховує близько шести тисяч примірників вітчизняної та зарубіжної літератури, у т.ч. рідкісних видань, спеціальних видів науково-технічної літератури і документів, авторефератів дисертацій, журналів та газет. Фонд комплектується матеріалами з лісового та сільського господарства, економіки, техніки та суміжних наук.

2. Центр прикладного лісівництва та охорони лісів від пожеж, співробітники якого займаються проведенням та координацією наукових досліджень у галузі природних пожеж, розробкою сучасної та сумісної з Європейськими аналогами системи оцінки пожежної небезпеки за умов погоди; аналізом динаміки, причин, структури та наслідків природних пожеж в Україні за даними дистанційного зондування Землі; поширенням інформації щодо останніх технологічних досягнень у сфері управління пожежами, проведенням навчання працівників МНС та лісових пожежних станцій щодо ефективної боротьби з лісовими пожежами, впровадженням отриманих результатів у практику боротьби з природними пожежами в інтересах зацікавлених спеціалізованих міністерств і відомств України.

А також три науково-дослідні лабораторії:

1) відтворення лісів, селекції та інтродукції деревних рослин, співробітники якої займаються розробкою теоретичних і технологічних основ відтворення лісів на засадах екологічно-орієнтованого лісівництва; інноваційною діяльністю з питань лісокультурного виробництва; лісовідновлення й лісорозведення, плантаційного лісовирощування та лісової рекультивації техногенно-порушених земель; вивченням інтродукції видів деревних рослин із застосуванням сучасних методів; дослідженням біоекологічних особливостей деревних рослин; селекцією деревних видів;

2) лісової політики та еколого-економічних проблем лісоуправління, співробітники якої займаються розробкою теоретико-методичних основ оцінювання та концептуальних принципів сталого використання енергетичного потенціалу деревної біомаси у Поліському регіоні України, що гармонійно поєднують питання його екологічної безпеки та економічного розвитку, а також враховують соціальні особливості життя місцевих громад; розробкою теоретико-методичних основ системи оцінювання та прогнозу росту за основними таксаційними показниками для основних лісотвірних порід України з урахуванням особливостей їх зростання; розробкою напрямів реформування лісового господарства України;

3) біотехнології рослин, діяльність співробітників якої пов’язана з масовим отриманням оздоровленого садивного матеріалу лісових, декоративних та квіткових видів рослин з використанням методу культури ізольованих клітин, тканин та органів рослин in vitro.

За майже сторічний досвід на території ВП НУБіП України „Боярська ЛДС” було закладено близько двох тисяч науково-дослідних і дослідно-виробничих об’єктів з метою вивчення найбільш актуальних питань лісогосподарського виробництва.

За матеріалами досліджень з використанням наукових об’єктів підприємства її співробітниками і викладачами Національного університету біоресурсів і природокористування України підготовлено та захищено 8 докторських і 35 кандидатських дисертацій.

26 квітня 2018, 13:10

Читайте також:

Біотехнологічна діяльність ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» (перше практичне заняття)

Біотехнологічна діяльність ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» (перше практичне заняття)


 

Наша адреса:

08150 Київська обл., Києво-Святошинський район,

м. Боярка, вул. Лісодослідна,12

тел/факс: (04598) 35-149
тел/факс: (04598) 35-461

Ми в соціальних мережах

FSC® (FSC-C105803)
Всі права захищені © 2013-2018
При копіюванні матеріалу посилання на наш ресурс обов`язковий!
Powered by: OUR-CMS